Στυτική δυσλειτουργία Print

Με τον όρο στυτική δυσλειτουργία εννοούμε την κατάσταση της αδυναμίας επίτευξης ή διατήρησης στύσης ή και τα δύο μαζί από έναν άνδρα, για την πραγματοποίηση ικανοποιητικής σεξουαλικής πράξης, στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών. Η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται η στυτική δυσλειτουργία σε άνδρες ηλικίας 40-70, όπου κυρίως παρατηρείται είναι περίπου 50%. Στο ποσοστό αυτό το 10% αναφέρεται σε πλήρη ανικανότητα, το 15% σε ήπια μορφή και το 25% σε μέτριου βαθμού ανικανότητα.

Οι σημαντικότεροι προδιαθεσικοί ή ακόμη θα μπορούσαμε να πούμε αιτιολογικοί παράγοντες οργανικής στυτικής δυσλειτουργίας, γιατί όπως θα δούμε υπάρχει και η ψυχογενής, είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, οι καρδιοπάθειες, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, διάφορα φάρμακα, όπως και η ακτινοβολία ή η ριζική επέμβαση για καρκίνο του προστάτη (ριζική προστατεκτομή) και η ριζική κυστεκτομή.