Ο Γιατρός σας Print

Εκπαίδευση

 • Aπόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ( ΣΣΑΣ )
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης

Ειδικότητα

 • Ενας χρόνος Γενικής Χειρουργικής στο 424 ΓΣΝΕ στη Β' Χειρ/κή Κλινική από 25/11/1996 έως 24/11/1997
 • Τέσσερα χρόνια Ουρολογίας στην Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης από 09/01/98 έως 14/01/02

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 1. Αναγόρευση σε Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στις 1/12/2008
 2. Συνεργασία μου ως Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης για διάστημα δύο ( 2 ) ετών με την Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Επιστημονικό Έργο

 1. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια - ημερίδες εσωτερικού ( 42 ) – Διεθνή  ( 13 )
 2. Δημοσιεύσεις σε Εληνικά περιοδικά ( 25 ) – Διεθνή ( 10 )

Συμμετοχή ως ενεργού μέλους σε Επιστημονικές Εταιρίες

 • Ελληνική Ουρολογική Εταιρία
 • Ουρολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος
 • European Association of Urology
 • Endourological Society